Home PageWedding florist lampeter

Wedding Florist Lampeter

‘Flowers set the scene for any event, especially weddings, whether they are small and intimate or a more lavish celebration,the flowers you choose for your special day should work in harmony with the overall theme of your wedding.
A consultation with ‘Cadi & Grace’ can build a picture of your style, preferences and needs, then make them a reality.’

‘Mae blodau bob amser yn creu naws a chymeriad ar gyfer pob achlysur, yn enwedig priodasau, boed un fychan neu dathliad o’r radd fwyaf.
Gosodir blodau i weithio mewn harmoni a chytgord o fewn thema, bob amser i ehangu thema’r briodas.
Dewch am ymgynghoriad efo “Cadi & Grace” i drafod eich steil a’ch hoffter a gwireddu eich breuddwyd.’